Anatoly El-Murid

Anatoly El-Murid: What's the concept of "Soft War"?

Anatoly El-Murid: What's the concept of "Soft War"?

Anatoly El-Murid explains what's behind the concept of "Soft War"? Interview was lead by Artyom Voytenkov from Poznavatelnoe.TV

Url: http://poznavatelnoe.tv/